Fujifilm Body Cap for X-Series

ลดราคา200.00 ฿

ฝาปิดตัวกล้อง แบบบิดเกลียวสำหรับกล้อง Fujifilm X-Mount ใช้ได้กับกล้อง X Series ทุกรุ่น และจำเป็นสำหรับการป้องกันฝุ่นและวัตถุอื่นๆ ไม่ให้เข้าไปในคอเลนส์ของกล้องที่เข้ากันได้ และตกลงบนเซ็นเซอร์เมื่อไม่ได้ติดตั้งเลนส์

สินค้าที่คุณอาจสนใจ