01

ยกระดับความผูกพัน

เมื่อเราจดจำหน้าตา และชื่อของเพื่อนร่วมงานในทีมได้
นั่นจะเป็นการทำให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับทีม
ยิ่งได้รู้จักถึงบุคลิกส่วนตัวจะยิ่งเป็นการสร้างความผูกพัน
และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันได้ไม่ยาก ซึ่งการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร จะต่อยอดไปสู่การพัฒนา
เพื่อความสำเร็จในองค์กรในระยะยาว

02

ยกระดับทั้งปริมาณงาน
และคุณภาพของงาน

ทีมเวิร์คที่ดีจะช่วยยกระดับศักยภาพในการผลิตงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทุกคนเต็มใจที่จะ
ช่วยเหลือกัน รวมทั้งพร้อมจะแชร์ทักษะความรู้ของ
ตัวเอง เพื่อพาทีมไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ นี่คืออีกหนึ่ง
กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

03

ยกระดับการสร้างสรรค์ไอเดีย

การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ
จะช่วยสร้างความไว้วางใจ สร้างภาวะผู้นำ
สร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแรงและลดความขัดแย้ง
ได้ดี ซึ่งการแชร์ไอเดียระหว่างคนในทีมจะช่วย
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ช่วยแก้ปัญหา
ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การยกระดับความคิด
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพิ่มทางเลือกให้ธุรกิจ
รวมไปถึงการคิดนอกรอบที่จะทำ
ให้เกิดแผนธุรกิจใหม่ๆ ตามมา

01

ยกระดับความผูกพัน

เมื่อเราจดจำหน้าตา และชื่อของเพื่อนร่วมงานในทีมได้
นั่นจะเป็นการทำให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับทีม
ยิ่งได้รู้จักถึงบุคลิกส่วนตัวจะยิ่งเป็นการสร้างความผูกพัน
และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันได้ไม่ยาก ซึ่งการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร จะต่อยอดไปสู่การพัฒนา
เพื่อความสำเร็จในองค์กรในระยะยาว

02

ยกระดับทั้งปริมาณงาน
และคุณภาพของงาน

ทีมเวิร์คที่ดีจะช่วยยกระดับศักยภาพในการผลิตงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทุกคนเต็มใจที่จะ
ช่วยเหลือกัน รวมทั้งพร้อมจะแชร์ทักษะความรู้ของ
ตัวเอง เพื่อพาทีมไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ นี่คืออีกหนึ่ง
กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

03

ยกระดับการสร้างสรรค์ไอเดีย

การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ
จะช่วยสร้างความไว้วางใจ สร้างภาวะผู้นำ
สร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแรงและลดความขัดแย้ง
ได้ดี ซึ่งการแชร์ไอเดียระหว่างคนในทีมจะช่วย
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ช่วยแก้ปัญหา
ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การยกระดับความคิด
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพิ่มทางเลือกให้ธุรกิจ
รวมไปถึงการคิดนอกรอบที่จะทำ
ให้เกิดแผนธุรกิจใหม่ๆ ตามมา

instax mini Link 2
instax SQ Link
instax SQ Link

4,790.00 ฿

instax Link WIDE
instax Link WIDE

5,090.00 ฿

ประหยัด 800.00 ฿
instax mini Link 2instax mini Link 2
instax mini Link 2 ลดราคา3,490.00 ฿ ราคาปกติ4,290.00 ฿
ประหยัด 700.00 ฿
instax SQ Linkinstax SQ Link
instax SQ Link ลดราคา4,790.00 ฿ ราคาปกติ5,490.00 ฿
ประหยัด 700.00 ฿
instax Link WIDEinstax Link WIDE
instax Link WIDE ลดราคา5,090.00 ฿ ราคาปกติ5,790.00 ฿

จะสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความสัมพันธ์ และความผูกพันในองค์กรให้เครื่องพิมพ์ instax Link คือผู้ช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพผสานทุกความร่วมมือเข้าด้วยกัน พร้อมช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงานและช่วยเสริมสร้างแนวความคิดใหม่ๆ โดยเปลี่ยนความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับงานให้เป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้จริง