คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการคืนเงิน

ถาม: ฉันสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ได้หรือไม่?
ตอบ: กรณีที่ท่านไม่พึงพอใจกับสินค้าที่ได้ซื้อไปแล้ว หรือ ได้รับรายการสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาตรวจสอบขั้นตอนง่ายๆ ของเรา ในการคืนสินค้าด้านล่าง

  • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องซื้อจาก Fujifilm X-space และต้องมีหมายเลขคำสั่งซื้อพร้อมใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่สามารถตรวจสอบได้
  • การคืน และ/หรือ การเปลี่ยนสินค้า จะทำได้เฉพาะสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการขนส่งเท่านั้น กรณีที่สินค้าชำรุด หรือใช้งานไม่ได้ หลังจากท่านได้รับสินค้าไปแล้วเกิน 7 วัน บริษัทจะไม่รับคืนสินค้ารายการดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • หากเกิดกรณีที่จำเป็นต้องส่งคืนสินค้า ของสมนาคุณ รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่มาพร้อมกับตัวสินค้าของท่าน สิ่งของดังกล่าวทั้งหมด จะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม และมีสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกประการ
  • ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งและการจัดการต่างๆ จะไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนสินค้าที่จัดส่งเนื่องจากเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง หรือ มีตำหนิเมื่อเปิด ซึ่ง บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  • กรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะยึดตามมูลค่าของสินค้า ณ วันที่ขายเท่านั้น (ยึดตามราคาในใบเสร็จรับเงิน)

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับคืนสินค้า หรือ คำขอคืนเงินใดๆ ทุกกรณี หากท่านไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

ถาม: บริษัทสามารถดำเนินการตามคำขอคืนสินค้าของท่าน ได้รวดเร็วเพียงใด?
ตอบ: ท่านควรได้รับคำตอบจากเราภายใน 3 วันทำการ

ถาม: ฉันจะได้รับเงินคืนอย่างไร?
ตอบ: หากสินค้ามีตำหนิหรือเสียหายก่อนที่จะถึงมือท่าน Fujifilm ยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่านทันทีโดยไม่คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม
หากท่านต้องการเงินคืน กรุณา ติดต่อเราภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้า เพื่อพูดคุยรายละเอียดในการรับเงินคืน โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
สำหรับการจัดส่งสินค้าที่มีสี แบบ หรือรุ่นไม่ถูกต้อง ตราบเท่าที่สินค้านั้นยังคงอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม บริษัทยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ท่าน หลังจากสินค้าชิ้นแรกที่มีการส่งผิดได้ถูกตีคืนกลับบริษัท เรียบร้อยแล้ว

ถาม: หากฉันเกิดเปลี่ยนใจ?
ตอบ: โปรดเลือกสินค้าอย่างระมัดระวัง เพราะเรายังไม่มีนโยบายการคืนเงิน ด้วยเหตุผลที่เกิดจากการเปลี่ยนใจ หรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

คำถามเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

ถาม: การจัดส่งมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
ตอบ: สิทธิประโยชน์ประการหนึ่งในด้านการจัดส่งสินค้า สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อโดยตรงจาก Fujifilm X-space เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไป ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ฟรี (จัดส่งเฉพาะในประเทศไทย) 

ถาม: มีการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือไม่?
ตอบ: เรามีบริการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

ถาม: สินค้าจะจัดส่งภายในกี่วัน?
ตอบ: ในกรณีที่มีสินค้าอยู่ในคลังสินค้าและท่านชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนแล้ว สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 3 วันทำการ การสั่งซื้อสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ อาจทำให้ได้รับสินค้าช้ากว่านั้น เนื่องจากคำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการเฉพาะในวันทำการเท่านั้น
สำหรับในช่วงที่มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย อาจมีคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้การจัดส่งล่าช้าออกไปจากปกติ ระยะเวลาในการจัดส่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น 5 วันทำการ

หมายเหตุ: หากการชำระเงินค่าสินค้ายังไม่สมบูรณ์ อาจทำให้การจัดส่งสินค้าล่าช้าออกไปอีก เนื่องจากการจัดส่งสินค้าจะเกิดขึ้น เฉพาะกับสินค้าที่มีรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ถาม: ฉันจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าอย่างไรบ้าง?
ตอบ: หลังจากจัดส่งสินค้าเรียบร้อย ท่านจะได้รับหมายเลขติดตามสินค้า (Tracking number) และหมายเลขคำสั่งซื้อ ส่งไปทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้สำหรับการติดตามสินค้า

ถาม: หากไม่ได้รับสินค้า ฉันต้องทำอย่างไร?
ตอบ: โปรดติดต่อเรา และแจ้งหมายเลขติดตามสินค้าพร้อมกับหมายเลขคำสั่งซื้อ

ถาม: ฉันสั่งซื้อสินค้าไปหลายรายการ แต่ได้รับสินค้าเพียงบางส่วน สินค้าที่ยังไม่ได้รับอยู่ที่ไหน?
ตอบ: โปรดติดต่อเรา และแจ้งหมายเลขติดตามสินค้าพร้อมกับหมายเลขคำสั่งซื้อ

ถาม: ฉันสามารถเลือกวันจัดส่งสินค้าได้หรือไม่?
ตอบ: ต้องขออภัยที่เรายังไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามวันเวลาที่ท่านระบุได้ การจัดส่งสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทขนส่งเป็นผู้กำหนด

ถาม: หากฉันสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องใช้ด่วน ทางเราสามารถเร่งให้การจัดส่งเร็วขึ้นได้หรือไม่?
ตอบ: เรายังไม่สามารถเร่งให้การจัดส่งสินค้าเร็วขึ้นได้ แต่เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการส่งสินค้าให้ถึงมือท่านภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้

ถาม: หากสินค้าอยู่ในสภาพแตกหักเมื่อส่งมาถึง ฉันจะต้องทำอย่างไร?
ตอบ: เราเข้าใจถึงความผิดหวังจากการเปิดพัสดุแล้วพบว่าของแตกหัก โปรดปฎิเสธการรับสินค้าจากพนักงานจัดส่งสินค้าทันที หากท่านพบว่าสภาพภายนอกของกล่องสินค้ามีความไม่เรียบร้อย หรือแตกหักเสียหาย และโปรดติดต่อเราทันที