กระดาษ ASK-400

ลดราคา4,500.00 ฿

กระดาษสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ ASK-400 1 กล่องมี 2 ม้วน ปริ้นท์รูปขนาด 4” x 6”

ได้ 800 ใบ [152mm x 203mm]

 

Size: 1 box (2Roll)