< กลับไปที่หน้า ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าเครื่องปริ้น

เครื่อง ASK-400 รับประกันสินค้า 1 ปี
เครื่อง DX100 รับประกันสินค้า 3 ปี

อ่านนโยบายการรับประกันสินค้าของเราได้ที่นี่