< กลับไปที่หน้า ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า instax

รับประกันสินค้า 6 เดือนสำหรับสินค้า mini 9, mini 11, mini 12, SQ 6
รับประกันสินค้า 1 ปีสำหรับสินค้า mini 40, mini LiPlay, mini Evo, mini Link 2, SQ1, SQ 40, SQ Link, Wide300, Link Wide และ instax pal

อ่านนโยบายการรับประกันสินค้าของเราได้ที่นี่