*ระบบจะอัพเดตสถานะการซ่อมทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)