เงื่อนไขการรับประกันสินค้า instax

*โปรดอ่านเงื่อนไขการรับประกันโดยละเอียด

การรับประกันผลิตภัณฑ์จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันครบถ้วน ดังนี้
 1. กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มรับประกันให้ครบถ้วน
 2. ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 3. ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายของฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) ด้วยทุกครั้ง

Terms & Conditions

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกัน
 1. ผลิตภัณฑ์ของฟูจิฟิล์มผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยก่อนนำออกจำหน่าย หากชำรุด หรือใช้งานไม่ได้เนื่องมาจากความบกพร่องของโรงงานผลิต บริษัทฯยินดีเปลี่ยนให้ใหม่ภายในระยะเวลารับประกัน
 2. ระยะเวลารับประกันเริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีการสั่งซื้อ เป็นวันแรก
 3. หากสินค้ามีความขัดข้อง เสียหาย และบริษัทฯทดสอบแล้วสินค้ามีอาการเสียจริง และเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 4. ในการเข้ารับยริการ ลูกค้าต้องนำใยเสร็จหรือหลักฐานรับรองการซื้อขายและข้อมูลการรับประกัน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้ามั้งหมด เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ (ตามใบเสร็จรับเงิน) มาด้วย
 5. ในกรณีที่สินค้าเสียหายและต้องการเปลี่ยนสินค้าที่ร้านค้าภายใน 7 วัน สินค้ารวมไปถุงกล่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องมีสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ
 6. ในระยะเวลารับประกัน หากผลิตภัณฑ์ผ่านการซ่อมจากที่อื่านมาก่อน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามสีและรุ่นที่มีจำกัด ตามเงื่อนไขที่กำหนดของบริษัทฯ

warranty information

ข้อมูลการรับประกันสินค้า

ระยะรับประกันสินค้า 6 เดือน

 • instax mini 11
 • instax mini 12

ระยะรับประกันสินค้า 1 ปี

 • instax mini 40
 • instax mini Evo
 • instax SQ1
 • instax WIDE300
 • instax mini Link 2
 • instax SQUARE Link
 • instax Link WIDE

และรุ่นอื่นๆที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป

ระยะเวลารับประกัน 14 วัน

ผลิตภัณฑ์ฟิล์มรับประกันภายใน 14 วันโดยใช้ไม่เกิน 3 ใบ/กล่อง 10 ใบ รวมถึงจำนวนฟิล์มที่ค้างในกล้องกรณีกล้องเกิดความเสียหาย